Videa

Tohle je město Orlické brány!

Letos dojede do Žamberka ŠVIHADLO!


Cémuršámur

Elektrifikovaný strunně-žesťový soubor písní a tanců z Krkonoš!

CÉMURŠÁMUR se hudebně soustředí výhradně na zcela původní, tedy autorskou tvorbu. Posluchači nastavuje zadumanou tvář i známý rozverně rozšklebený ksicht. Prapodivnou muziku dokreslují jednak žertovné říkačky lidových autorů z Vrchlabí či legendárního T. R. Fielda, ale i poesie předních českých básníků (Reynek, Halas).

Soubor nabízí obecenstvu všech věkových kategorií, rozličného vyznání, ba i politického přesvědčení, barevné decibely, ve kterých pozorný a bystrý posluchač vystopuje prvky maloměstského swingu, (nejen) krkonošského folklóru, ale i deathmetalu s lidskou tváří…Neoddělitelný od složky hudební a textové je též hluboký zážitek vizuální. Mnozí členové jsou též výtečnými tanečníky. 

                            

 

zpět


Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2013 - 2018 Festival Orlická brána